Om oss

Hedin Group är ett familjeägt företag som äger och förvaltar bolag med verksamhet främst inom fordons- och mobilitetsbranschen samt bygg- och fastighetsbranschen. Koncernen har över 7 500 medarbetare i tretton länder, med huvudkontor i Mölndal. Företaget ägs till 100 procent av VD Anders Hedin.

Koncernens fordonsaffär går ända tillbaka till 1985 då far och son Ingemar och Anders Hedin förvärvade en bilanläggning i Borås och grundade I.A. Hedin Bil. Nästan 40 år senare har det företaget, som idag heter Hedin Mobility Group, växt till en maktfaktor på den europeiska fordonsmarknaden med betydande import- och distributionsverksamhet samt ledande återförsäljargrupper i ett flertal länder runt om i Europa.

I Hedin-koncernen ingår även Tuve Bygg som erbjuder helhetslösningar inom entreprenad, projektutveckling, fastighetsunderhåll och inredningssnickeri. Tuve Bygg är verksamma i Västsverige och Stockholm och har drygt 250 medarbetare med huvudkontor i Göteborg.

Därtill äger och förvaltar Hedin Group fastigheter och värdepapper och bolaget är även delägare i Consensus Asset Management samt Ripam Invest.

Omsättning och vinst före skatt 1985-2021 (tkr)