Renault, Dacia och Alpine

Importen och distributionen av varumärkena Renault, Dacia och Alpine i Sverige och Danmark drivs av RN Nordic, som ägs av ett till lika delar samägt bolag mellan Hedin Mobility Group och Salvador Caetano Group.

www.renault.se

www.dacia.se