HEDIN IT AB

Hedin IT supporterar hela Hedin Group-koncernen och utvecklar och tar fram nya, förbättrade affärssystem för att effektivisera och digitalisera processerna. 

År 2020 var händelserikt och flera uppdrag genomfördes:

En uppbyggnad av en komplett importverksamhet för vårt nya bolag Hedin Motor Company (HMC) har genomförts. HMC är koncernens bolag som är importör av Ford på den svenska marknaden, där övertaget gjordes 4 januari 2021, och alla förberedelser har pågått under framförallt senare halvan av år 2020.  

Pinewood har implementerats hos vår norska Porsche-verksamhet, där vi kontinuerligt följer upp och justerar. 

Hedin Automotive AG, dotterbolag till Hedin Automotive Switzerland AB, supporteras nu efter övertag under året till 100% av Hedin IT.

En integrationsplattform för det robotiserade lagret för KW Däckdepå i Landvetter har satts upp. 

Utöver detta har även en uppsäkring av hela IT-miljön och utrullning av Windows 10 gjorts och vi har byggt och lanserat Carstore.se på E-Commerce-plattformen Sitecore. 

Under 2021 arbetar det med en hel del projekt och verksamheten siktar mot följande mål:
  • Fortsätta att migrera in våra bolags IT-miljöer mot Hedin IT. På tur under 2021 är hela vår norska verksamhet, kvarvarande KW-bolag och MABI
  • E-Commerce för Hedin Bil
  • Ny plattform för att hantera serviceavtal inom koncernen
  • Ytterligare förstärka säkerheten i vår IT-miljö, med t.ex. Multifaktorautentisering, informationssäkerhetskompetens och förbättrat skalskydd för klienter
  • Optimera vår importverksamhet
  • Fortsätta bygga intern kompetens inom våra nyckelområden för att kunna stödja affärensverksamheten på bästa sätt
  • Stärka upp Pinewood-teamet för att kunna accelerera utrullning och utveckling

HEDINIT.SE