A. H. VÄRDEPAPPER AB

Bolaget äger, förvaltar och bedriver handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. A.H. Värdepapper är en del av Hedin Group-koncernen och innehar i dagsläget ingen aktiv verksamhet.
Grundat
2006
En del av koncernen sedan
2006
Ägarandel
100%
Omsättning
0 mkr
Antal anställda
0 st
Verksam
Sverige