HEDIN AUTOMOTIVE SWITZERLAND AB

16 januari 2020 expanderade Hedin-gruppen till Schweiz genom förvärvet av SeeAll Group i Zürich, Schweiz. SeeAll Groups två bilanläggningar, Allmend Garage och Seeblick Garage, blev därmed bolagets två första i Schweiz. SeeAll är en del av det helägda, nyetablerade dotterbolaget Hedin Automotive Switzerland AB till Hedin Group AB. Tillträde skedde 20 maj.

4 september samma år signerades avtal om förvärv av BMW:s egen återförsäljarverksamhet (s.k. Niederlassung) i Zürich-Dielsdorf. Anläggningen är återförsäljare av BMW, MINI samt BMW Motorcyklar. Tillträde skedde 30 oktober och Dielsdorf-anläggningen är en del av koncernens nystartade schweiziska dotterbolag Hedin Automotive AG.

Anläggningarna i Schweiz är operativa under den norska enheten Hedin Automotive.