1985. När allt startade.

 

2020

2020
• 13/1 nyöppnades FordStore Västerås efter renovering.

• 16/1 expanderar Hedingruppen till Schweiz genom förvärvet av SeeAll Group (Zürich). SeeAll Groups två bilanläggningar, Allmend Garage och Seeblick Garage, blir Hedins två första i Schweiz. SeeAll är en del av det helägda, nyetablerade dotterbolaget Hedin Automotive AB till Anders Hedin Invest AB, operativt under den norska enheten Hedin Automotive. Tillträde skedde 20 maj. 

• 20/1 öppnar Hedin Bil en ny Kia-anläggning i Trollhättan genom dotterbolaget Hedin Göteborg Bil AB, och är en s.k. Red Cube-anläggning. 

• 29/1 offentliggjordes att Hedin Performance Cars AB kommer bygga ett Porsche Center i Linköping.  Hedin Helsingborg AB säljer Mercedes i Stångebro och i Hackefors säljer Hedin Performance Cars Porsche. Nu kommer anläggningarna att flytta till Mörtlösa. Det blir två olika bilhallar i Mörtlösa. Den ena cirka 6 000 kvadratmeter stor där Mercedes tar plats och den andra omkring 3 000 kvadrat där Porsche kommer att flytta in. Invigning beräknas ske under 2022.

• 30/1 offentliggjordes att Anders Hedin Invest AB och Stern Groep N.V., den nederländska börsnoterade fordonsåterförsäljaren, för exklusiva förhandlingar om ett samgående mellan deras respektive fordonsverksamheter, inklusive I.A. Hedin Bil AB. Förhandlingarna är för tillfället uppskjutna pga. pandemin Covid-19. 

• 2/3 offentliggjorde den kinesiska elbilsproducenten BYTON att dem väljer Hedin Automotive som strategisk sälj- och servicepartner i Sverige och Norge. Planen har varit att BYTON M-Byte skulle lanseras på de första europeiska marknaderna under senare delen av 2021, denna är för tillfället uppskjuten pga. pandemin Covid-19. 

• 5/3 tecknade Anders Hedin Invest AB, genom sitt dotterbolag Hedin Automotive AB, avtal om att bli importör av Ford på den svenska marknaden. I tillägg till detta, har parterna signerat ett MoU avseende ett planerat övertag av Fords nationella försäljningsbolag i Sverige. Den 4 januari 2021 övertog Hedin Group Fords nationella försäljningsbolag i Sverige och bytte namn till Hedin HMC Motor Company AB. Cirka 45 medarbetare medföljde affären och välkomnades till koncernen.

• 1/4 startade verksamheten för vårt koncept ”Car Store” i bolaget Car Store Sweden AB. Car Store är en begagnathandel inom Hedin Bil-koncernen. 

• Under påsken flyttade GS Bildeler och delar av Bavarias lager till ett gemensamt centrallager i Oslo.

• 8/5 förvärvade Hedin Automotive AS resterande minoritet i Conlogo AS, och äger nu 100 %.

• 20/5 tillträdde Hedin Automotive AB SeeAll Group i Zürich, Schweiz och dess två anläggningar vid namn Allmend Garage och Seeblick Garage.  

• 25/6 utökade Hedin Group AB sitt innehav i Lasingoo Sverige AB från 16,6 % till 24,48 %.

• 1/9 öppnades ett nytt företagscenter för BMW med fokus på VR-teknik i Solna United.

3/9 bytte koncernen namn från Anders Hedin Invest AB till Hedin Group AB.

4/9 signerades avtal om förvärv av BMW:s egen återförsäljarverksamhet (s.k. Niederlassung) i Zürich-Dielsdorf som är återförsäljare av BMW, MINI och BMW Motorcyklar. Tillträde skedde 30/10 och Dielsdorf-anläggningen namnändrades till Hedin Automotive Dielsdorf.

• Under september och oktober ökade moderbolaget Hedin Group AB ägarandelen i Tuve Bygg från 65 % till 75 %. 

• 23/9 öppnade Bavaria en ny anläggning för BMW och MINI på Breivollveien i Oslo. 

• 25/9 såldes fastighetsbolaget Hedin Mölndal Fastighet AB till Fastighets AB Balder, där tomten för det nya huvudkontoret ingick.

• 8/10 invigde Hedin Göteborg Bil AB en ny anläggning i Alingsås, med försäljning av Kia och Nissan. I den tidigare anläggningen fortsätter försäljningen av Mercedes-Benz som exklusivt varumärke. 

• 15/10 invigde Bavaria Sverige Bil AB en ny BMW-anläggning i Kista.

• I oktober certifierades Hedin Performance Cars AB för första gången som ett Great Place to Work. 

• Första spadtaget är satt för Hedin Groups nya huvudkontor i Eklanda, Mölndal, och flytten planeras äga rum senhösten 2022 Lokalerna omfattar ca 15 000 m2 och erbjuder 500 kontorsplatser.

• 13/11 förvärvade Hedin Automotive AS 59,98 % i det danska reservdelsbolaget KOED.

• 1/12 tecknades avtal om övertag av Callismas lokaler i Danderyd. Efter renovering kommer återinvigning ske med Ford i lokalerna som kommer drivas av Hedin Mölndal Bil AB.


• 17/12 förvärvades resterande andel i Marstrands Kulturfastighet AB och innehavet uppgår nu till 100 %.
 
2021
• 4/1 genomfördes övertaget av Ford Motor Company, och koncernen tog ett kliv in i importörsledet. Bolaget döptes om till Hedin HMC Motor Company AB. 

• Hedin Mölndal Bil AB tillträdde den 5 februari Modins Bil i Uppsala AB och blev den tionde Fordanläggningen som saluför Ford inom Hedin Bil. 

• 19/2 tillträdde Klintberg & Way Group AB bolaget PickupXL, en online site för reservdelar till amerikanska pickups.

• 26/2 förvärvade Hedin Group AB ytterligare aktier i Tuve Holding AB, och det totala ägandet uppgår till 97,03 %.

• 17/3 utser MG Motor Europe Hedin Group till distributör för MG i Sverige med försäljningsstart 24/4. MG:s modellprogram erbjuder elbilar och plug-in-hybrider. 

• 3/5 förvärvar Hedin Stockholm Bil AB en verksamhet i Segeltorp med försäljning av Subaru tillhörande Fordonsmäklarna. Anläggningen kommer byggas om till en MG Store. 

• 18/5 förvärvar Hedin Automotive Switzerland AB plåt- och lackverkstaden CaroLack Galliker i Dielsdorf, Schweiz. Tillträde sker 1/8. 

• 20/5 förvärvar I.A. Hedin Bil AB BilMånssons verksamheter i Halmstad (Ford) och Värnamo (Ford) samt Halmstad (Jaguar/Land Rover). Tillträde sker 1 juli och är villkorat av Konkurrensverket.

• 9/6 förvärvar Hedin Performance Cars AB ytterligare aktier i Porsche Center Son i Norge. Ägarandelen gick från 51 till 91 %, Espen Olsen och Werner Isaksen kommer efter förvärvet inneha resterande 9 % genom sitt bolag 911 Holding AS.

• 1/7 tillträder Hedin Mölndal Bil AB bolaget BilGruppen i Enköping AB, vars verksamhet integreras i Hedin Bils befintliga Fordverksamhet. Anläggningen omfattar 2 000 m2 och blir den fjortonde Fordanläggningen inom koncernen. 

 

2010

2010
• Scanauto i Göteborg AB och Andersson Auto i Varberg AB förvärvas.

• Bra Bil AB:s försäljning och verkstad avseende Renault förvärvas i Göteborg.

• Mercedes-Benz tunga lastbilsverksamhet i Hisnings Kärra förvärvas.

• Investerar i bolaget Car to Go Sweden AB. Anders Hedin Invest innehar därmed en 29 % ägardel.
 
2011
• Återinvigning av Hedin Bils renoverade anläggningar i Tagne, Vara, Anderstorp och Ljungby.

• Hedin Bils nybyggda anläggningar i Borås och Varberg invigs.

• 1/9 invigs Hedin Bil nya anläggning i Kungsbacka. 
 
2012
• Hedin Bils nya anläggning i Uppsala invigs.

• 25/10 invigs det nya huvudkontoret på Mölndalsvägen, Mölndal.

• 23/11 invigs AMG Performance Center och Mercedes-Benz Företagscenter i Sisjön, Göteborg.

2013
• Abarth introduceras som nytt bilmärke inom Hedin Bil.

• Återförsäljaravtalet med Suzuki avslutas till följd av för låg volym hos märket.

• Mercedes-Benz anläggning i Hisings Kärra byggs om till en anläggning för person-, transport-, och tunga lastbilar.

• Svenska Bil AB:s verksamhet i Stockholm förvärvas. Detta innebär att fyra nya anläggningar tillkommer och ett nytt dotterbolag skapas i Hedin Bilkoncernen: Hedin Stockholm Bil AB.

• I Malmö förvärvas Opels fastighet med tillhörande konkursbo.

• I.A Hedin Fastighet AB förvärvar tre fastigheter som inhyser externa hyresgäster.

2015
• Ny Hedin Bil-anläggning i Ängelholm invigs.

• Byggnation av ny Hedin fullserviceanläggning i Jönköping startar.

• Förvärvar Rörelsefastigheten Kista och startar ett Transportbilscenter.

• Ny Hedin Bil-anläggning i Värnamo invigs.

• DS store, en ny konceptbutik för premium märket DS, invigs i Akalla, Stockholm.

• Hedin Bil blir återförsäljare för Renault och Dacia i Halmstad.

• Förvärvar i mars 70 % i Techno Tire AB genom dotterbolaget Klintberg och Way Group AB.

• Dotterbolaget KW Cars AB grundades.

• Genom Klintberg och Way Group AB förvärvas grossistföretaget DAWA Däck AB, som kommer drivas som systerbolag till KW Wheels AB.

• KW Cars AB öppnar filial i Göteborg.
 
2016
• Förvärvar Klasén Bil i Halmstad. I förvärvet ingår rörelsefastigheten samt en grannfastighet.

• Förvärvar BIVA AB:s bilverksamhet Karlskoga, Örebro, Linköping, Norrköping och Uppsala. I förvärvet ingår rörelsefastigheterna i Örebro, Karlskoga, Linköping och Kristianstad. I samband med detta förvärvas även Bilcity i Kristianstad.

• Bilia AB:s Fordverksamhet i Göteborg, Stockholm, Nacka och Kungsbacka förvärvas. Med detta förvärv välkomnas Ford som bilmärke in i Hedin Bil-koncernen.

• Förvärvar Bilfirman Lars Pettersson Bil AB med Fordverksamhet i Södertälje.

• Förvärvar CMS Group AB:s Fordverksamhet i Norra Göteborg.

• Hedin Göteborg Bil AB tecknar avtal om nyproduktion av en anläggning för Jaguar och Land Rover i Sisjön med inflytt 2017.

• Hedin Mölndal Bil AB tecknar avtal om nyproduktion av en Ford Store i Segeltorp, Stockholm.

• Hedin Mölndal Bil AB tecknar avtal om nyproduktion av anläggning för Ford Kungsbacka. Inflytt juni 2017.

• Dotterbolaget Klintberg och Way Group AB förvärvar däckgrossisterna PRO-imp AB och Wheelspot AB.

• Koncernens största affär tecknas när Fastighet AB Balder köper upp I.A Hedin Fastighet AB. Fastighetsbeståndet värderas till 4 208 miljoner svenska kronor.

• I slutet av året förvärvas Wijks Villa i Göteborg, fastigheten är dotterbolag till I.A Hedin Fastighet AB (nytt bolag).

2017
• Rörelseöverlåtelsen av Bilias Fordverksamhet i Stockholm genomförs.

• Förvärvar ANA Motorcentrums anläggningar i Trollhättan och Lysekil.

• Förvärvar PCB Västsverige AB, återförsäljare av Porsche i Borås, Göteborg och Linköping. Porsche välkomnas som nytt varumärke i koncernen.

• Förvärvar Miklagruppen med dotterbolagen Bavaria Norge AS, Bavaria Bil AB, KC Motors AB och GS Bildeler AS, Miklagruppen är återförsäljare av BMW, MINI och Porsche med filialer i Sverige och Norge.

• Burlingruppens BMW-verksamhet i Skellefteå förvärvas.

• Eriksson Bilteam AB i Gävle, som består av försäljning, service och reservdelar för BMW och Opel förvärvas.

• 26/6 förvärvas 51 % av Tuve Bygg Holding AB.

• 9/12 invigs vårt nya Porsche Center i Göteborg.
 
• 28/2 avyttrade I.A. Hedin Fastighet AB två rörelsefastigheter i Gävle.

• 1/4 tillträdde Hedin Belgien Bil AB sju anläggningar i området kring Gent i Belgien, fördelade på tre bolag. Anläggningarna är belägna i Aalst, Ninove, Zottegem, Sint-Martens-Latem, Eeklo och två anläggningar i Gent. Bolagen är återförsäljare av Mercedes-Benz person-, transport- och lastbilar samt Smart.

• 17/4 förvärvade Hedin Mölndal Bil AB genom I.A. Hedin Bil, Motorcentralen i Eskilstuna AB. Genom förvärvet som avser Fordrörelsen för person- och transportbilar.

• 19/4 invigdes Ford Store Hedin Bil i Segeltorp/Stockholm.

• 23/4 förvärvar Bavaria Sverige Bil AB, Englunds Bil i Luleå.

• 1/5 öppnar Dodge & RAM Flagship Store Stockholm i Kungens Kurva.

• 7/6 invigs KC Motors Danderyd.

• 8/6 invigs KC Motors Norrtälje

• 21/6 förvärvades minoritetsposten i Gule og Skrivarhaug Bildeler AS av Hedin Automotive AS som nu äger 100 % av bolaget.

• Bavaria Sverige Bil AB ingick den 13/7 avtal att förvärva Ivars Bil AB, i Östersund med försäljning av BMW och Nissan. Tillträde skedde den 31/8.

• 22/8 förvärvade Hedin Belgien Bil AB fem anläggningar i Brasschaat, Kapellen, Lier, Berlaar och Kontich, fördelat på fyra bolag. Bolagen är återförsäljare av Mercedes-Benz personbilar. Tillträde genomfördes 1/9.

• Ford Transit Center med försäljning av Ford transportbilar invigdes den 1/9 i Eklanda, Göteborg.

• Hedin Bils personbilsanläggning i Helsingborg med försäljning av Mercedes-Benz, Kia och Nissan återinvigs den 20 september efter renovering.

• Hedin Göteborg Bil AB tillträdde Skadecenter i Borås AB den 28 september och expanderar därmed både serviceverkstaden och skadeverkstaden i Borås.

• I oktober anskaffade Gule og Skrivarhaug Bildeler AS, 67 % av aktierna i norska importör- och grossistbolaget ConLogo.

• 1/11 lanserades Hedin Certified med målsättning att ta en ledande roll på marknaden för begagnade bilar.

• 1/11 gick verksamheten KW Cars i Grimbodalen över till I.A. Hedin Bil och bytte i samband med detta namn till Hedin Bil i Grimbodalen.

• 1/11 öppnade Hedin Ford Bil i Nacka. Anläggningen erbjuder hela Fords modellprogram och har även Hedin Certified.

• 18/12 förvärvade I.A. Hedin Fastighet AB en obebyggd tomt i Mölndal från Mölndals Kommun, där det planeras att uppföras en kontorsfastighet.

• 21/12 förvärvade Anders Hedin Invest AB ytterligare 14,5% i byggbolaget Tuve Holding AB. Ägarandelen uppgår därmed till 65 %.

• Anders Hedin Invest AB har under fjärde kvartalet förvärvat aktier i den brittiska bilåterförsäljaren Pendragon Plc. Innehavet motsvarar 4 % av aktierna i bolaget vid årsskiftet. Under första kvartalet 2019 har ytterligare aktier förvärvats och ägandet uppgår nu till 11,61 % inklusive privat ägda aktier.

2019
• 1/1 infördes IFRS16 Leasingavtal. För att underlätta jämförelse med tidigare perioder har vissa poster redovisats exklusive effekterna av IFRS16. 

• 17/1 öppnade Hedin Örebro Bil AB en anläggning för Jaguar och Land Rover i Örebro.

• 12/2 förvärvade Bavaria Haugesund AS 51% av andelarna i MPS Micropaint Haugesund AS. Bolagets verksamhet består av underhåll och reparation av fordon.

• 18/2 tillträdde Hedin Belgien Bil AB en plåt- och lackverkstad i anslutning till den befintliga bilanläggningen i Lier, Belgien. 

• 26/2 förvärvade Gule og Skrivarhaug Bildeler AS 91% av aktierna i EBC Brakes Norge AS. EBC Brakes är en grossist av bromsar och rekondartiklar till bil och MC och drivs operationellt under GS Bildeler AS. 

• 22/3 kommunicerade Hedin Stockholm Bil AB att erbjudandet av DS Automobiles utökas från Akalla till att även omfatta Malmö Jägersro.

• Den 27 mars expanderade transportbilsverksamheten i Hedin Stockholm Bil AB genom att flytta från Kista till både Spånga och Akalla.

• 10/4 lanserades Hedin Auction som vänder sig till bilhandlare. Det är en svensk nätauktionssajt för de av Hedin Bils begagnade fordon som inte säljs till slutkund. Lösningen ger transparens och marknadsmässiga priser för alla inblandade parter.

• 7/7 ingick Bavaria Norge AS avtal att förvärva tre BMW-anläggningar i Ålesund, Molde och Kristiansund i Norge av Brages Bil AS. Tillträde skedde den 14 augusti.

• 1/9 tillträdde Hedin Belgien Bil AB två Mercedes-Benz fullserviceanläggningar i Sint-Niklaas och Lokeren i Belgien.

• 17/9 invigdes Porsche Center Kristiansand i Norge.

• 1/10 tillträdde Hedin Belgien Bil AB en Mercedes-Benz fullserviceanläggning i Bortmeerbeek i Belgien. 

• 10/10 invigdes ett nytt Porsche Center i Jönköping.

• 14/10 invigdes en ny KIA-anläggning i Tagene utanför Göteborg.

• 17/10 tecknades MoU med det kinesiska elbilsmärket BYTON om försäljning på den norska marknaden via Hedin Automotive AS.

• 31/11 avvecklades Hedin Örebro Bil AB:s anläggning i Norrköping. 

• 1/12 förvärvades inkråmet i en FordStore-anläggning i Västerås från HermiBil i Mälardalen AB i konkurs. Västeråsanläggningen är den åttonde i ordningen i Hedin Mölndal Bil AB.

• 2/12 förvärvade Klintberg & Way Group genom sitt dotterbolag, Klintberg & Way Parts AB, Interwheel Sweden AB från Däckia AB. Interwheel Sweden AB är ett grossistföretag inom däck och fälg samt kompletta hjul med fokus på bilhandelskunder i de nordiska länderna. 

• 3/12 avflyttades Klintbergs & Way Automotive SA:s verksamhet/HK i Lugano, Schweiz till Bremerhaven, Tyskland. 

2000

2001

• Aktiv Bil AB i Hisings Backa som då var återförsäljare av Nissan förvärvas.

• Mercedes-Benz-anläggningen i Alingsås återinvigs hösten 2001.

2002

• Ett återförsäljaravtal signeras i Västsverige av den nya tvåsitsiga citybilen smart.

2003

• I Göteborg förvärvas Daimler-Chryslers återförsäljarverksamhet som består av Mercedes-Benz försäljning och verkstad i Hisings Kärra.

• 
I Åbro/Mölndal förvärvas Chrysler och Jeeps försäljning och verkstad.

2004
• Övertar Bilstudion Göteborg AB:s återförsäljarverksamhet av Chevrolet i Göteborg.

• Tecknar återförsäljaravtal med Cadillac Sverige AB att få sälja bilmärkena Cadillac, Chevrolet och Corvette.

• Stjärnhuset Bil AB förvärvas i Kristianstad. Genom förvärvet välkomnas bilmärket Mitsubishi till Hedin Bil.
 
2005

• I Åbro/Mölndal öppnar Göteborgs Begagnat Center.


• Bilforum Uddevalla AB:s verksamhet förvärvas. Därmed expanderar Hedin Bil med ytterligare fyra filialer i Uddevalla, Trollhättan, Strömstad och Vara.


• I.A Hedin Fastighet AB säljer samtliga aktier i fastighetsbolaget KIA Fastighet AB.

• Klintberg & Way Group AB:s verksamhet i Åbro/Mölndal förvärvas.

2006

• Bilexa i Göteborg AB förvärvas. De är lokala återförsäljare av Mitsubishi och Citroën.

• 1/7 tillträds Philipson Uppsala Bil AB:s verksamheter i Uppsala och i Enköping.

2007
• Ett återförsäljaravtal undertecknas med KIA Motors Sweden AB.

• Förvärvar Thituson Bil AB:s verksamheter i Linköping, Jönköping, Anderstorp, Ljungby och Värnamo. Med förvärvet välkomnas bilmärket Land Rover.
 
2008
• Inkråmet i det konkurs försatta bolaget Uno Asplunds Bil AB i Borås förvärvas.
2009

• Ett återförsäljaravtal undertecknas med Renault.

• Hedin Bils nya Transportbilcenter invigs på Mölndalsvägen i Göteborg.

1990

1990
• 7/9 förvärvas Philipson Bil i Halmstad.
1992
• 20/11 invigs den helt nybyggda bilanläggningen i Halmstad som säljer Nissan och Mercedes-Benz.
1995
• 1/10 förvärvas Philipson Bil i Helsingborg och Ängelholm. Även Philipson Lastbilar i Halmstad förvärvas.
1998
• Bygg och fastighetsbolaget K. I. Andersson Bygg AB i Borås förvärvas. 
1999
• Philipsons Bil i Göteborg, Alingsås och Kungsbacka förvärvas.

• En stor och betydande ombyggnad av huvudkontoret på Mölndalsvägen påbörjas.

1980

1985
• 2/5 tillträder Ingemar och Anders Hedin den första Hedin Bil-anläggningen i Borås. Bilmärkena som såldes var Mercedes-Benz och Nissan.