2018-01-10

1990

Förvärvade Philipson Halmstad och 1992 invigde vi den helt nybyggda bilanläggningen.