2018-01-10

1995

Förvärvade Philipson Bil i Helsingborg och Ängelholm samt Philipson Lastbilar i Halmstad.