2018-01-11

2011

  • Återinvigde de renoverade anläggningarna Tagene, Vara, Anderstorp och Ljungby.
  • Invigde de nybyggda anläggningarna i Borås, Kungsbacka och Varberg.