DäckRingen

VD: Hans von Garaguly | www.dackringen.se

Däckringen är en däckkedja och ett kedjekoncept för såväl fristående gummiverkstäder som bilverkstäder. Antalet anslutna verkstäder/medlemmar har under 2018 ökat till 50 stycken.  Verksamheten uppvisar en positiv utveckling och stor medlemsnöjdhet.