Hedin Mobility Group AB förvärvade i juni 2022 samtliga aktier i det statligt ägda bolaget Orio AB. Orio är ett logistikföretag med rötter i svensk bilindustri och är exklusiv global leverantör av Saab originaldelar genom ett globalt nätverk i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.
 
Under 2021 omsatte Orio 360 Mkr och hade cirka 140 anställda. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden:
 
-Orio Parts som säljer och distribuerar reservdelar till cirka 1 100 kunder runt om i världen. Produkterbjudandet omfattar cirka 18 000 unika artiklar.
-Orio Logistics som tillhandahåller logistiktjänster till Orio Parts samt externa kunder.
 
Orio har egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Huvudkontor samt logistik- och distributionscenter, inklusive centrallager om 57 000 kvm med hög automationsgrad skräddarsydd för reservdelsverksamhet, är strategiskt beläget i Nyköping mellan Stockholm och Norrköping.