2020-02-26

2020

  • 16 januari expanderar Hedingruppen till Schweiz genom förvärvet av SeeAll Group (Zürich). SeeAll Groups två bilanläggningar, Allmend Garage och Seeblick Garage, blir Hedins två första i Schweiz. SeeAll är en del av det helägda, nyetablerade dotterbolaget Hedin Automotive AB till Anders Hedin Invest AB, operativt under den norska enheten Hedin Automotive.
  • 20 januari öppnar Hedin Bil en ny Kia-anläggning i Trollhättan genom dotterbolaget Hedin Göteborg Bil AB, och är en s.k. Red Cube-anläggning.
  • 30 januari offentliggjordes att Anders Hedin Invest AB och Stern Groep N.V., den nederländska börsnoterade fordonsåterförsäljaren, för exklusiva förhandlingar om ett samgående mellan deras respektive fordonsverksamheter, inklusive I.A. Hedin Bil AB.